Welcome to www.yimsoo.org


“...วิริยะ ถ้าเธอเติบโตขึ้นแล้วประสบความสำเร็จ เธอไม่ต้องตอบแทนฉัน
แต่ขอให้เธอไปช่วยเหลือคนพิการในประเทศไทย...”

Miss Genevieve Caulfield สตรีตาบอดชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

 

 

แนะนำศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอแม่ริม


ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอแม่ริม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านน้ำต้น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50290