ผู้ริเริ่ม

about-me

ปณิธานอันตั้งมั่น

ครั้งที่ผมได้โอกาสจาก Miss Genevieve Caulfield สตรีตาบอดชาวอเมริกันผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เธอบอกกับผมประโยคหนึ่งซึ่งมันดังก้องอยู่ในหัวผมจนทุกวันนี้

"...วิริยะ ถ้าเธอเติบโตขึ้นแล้วประสบความสำเร็จ เธอไม่ต้องตอบแทนฉัน แต่ขอให้เธอไปช่วยเหลือคนพิการในประเทศไทย..."

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน


ประวัติศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน


filler image

เกิดวันที่

3 มกราคม พ.ศ. 2495

ที่อยู่

27/5 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สถานภาพ

สมรสกับ นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ มีบุตรด้วยกัน 3 คน

อาชีพ

รับราชการตำแหน่ง ศาสตราจารย์ระดับ 10 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในขณะที่คนไทยเคยชินกับการพบเห็นคนตาบอดในลักษณะต่าง ๆ เช่น เล่นดนตรี ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ฯลฯ แต่ครั้งหนึ่งสังคมไทยต้องตื่นเต้น และรู้สึกมหัศจรรย์ไปกับ
ข่าวการประสบความสำเร็จของคนตาบอดที่ชื่อ "วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์" ผู้พิการตาบอดคว้าตำแหน่งที่ 1 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนภูมิพล, เป็นผู้พิการคนแรกที่เป็นข้าราชการคนแรกของประเทศไทย... ปัจจุบัน เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้อาจารย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการผ่านองค์กรด้านผู้พิการ เช่น ประธานฝ่ายกฎหมายและสิทธิเสรีภาพมนุษยชน สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ประธานมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ

เริ่มแรกเดิมทีในช่วงวัยเด็ก ท่านไม่ได้มีความพิการแต่อย่างใด เป็นคนปกติอย่างคนทั่วไป แต่ด้วยความคึกคะนองในวัยเด็ก เป็นคนที่ชอบค้นคว้าและทดลองวิทยาศาสตร์ ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ทำให้ท่านสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างบอดสนิท และนิ้วมือซ้ายขาดสองนิ้ว ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้น ท่านก็เสียใจเป็นอย่างมากคิดว่าเมื่อเป็นผู้พิการก็คงไม่สามารถที่จะทำหรือปฏิบัติงานอะไรได้เหมือนที่เคยตาดีอยู่ ก็เกิดความท้อใจหลายๆ อย่างแต่ในที่สุดแล้วนั้น ท่านก็ได้รับการแนะนำในทางที่ ถูกต้องจากผู้คนรอบข้าง โดยเฉพาะ Miss. Jenivieve Caulfield (สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเพทฯ) ซิสเตอร์โรสมัวร์ แม่อธิการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จึงทำให้เกิดมีกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อและท่าน ก็ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง และยอมรับตนเอง ซึ่งท่านก็ได้เพียรพยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ด้วยตนเองมาโดยตลอด ไม่ว่าปัญหานั้นจะหนักหรือเบาแค่ไหนจนถึงวันนี้ ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ นับเป็นผู้ที่ประสบกับความสำเร็จทั้งในชีวิตการงานและครอบครัว...

สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนคงวิทยา (ปีการศึกษา 2507), การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเซนต์กาเบรียล (ปีการศึกษา 2512), มัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก (ปีการศึกษา 2514), นิติศาสตร์บัญฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2518), เนติบัญฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภา (ปีการศึกษา 2519), นิติศาสตร์มหาบัญฑิตสาขากฎหมายแพ่ง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปีการศึกษา 2523) และปริญญาโทสาขากฎหมายภาษีอากร (LLM. IN TAXATION) จาก HARVARD Law School ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปีการศึกษา 2525)

 1. กรรมการคณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 2. กรรมการคณะกรรมการการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
 3. กรรมการคณะกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 4. กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (คสป.)
 5. กรรมการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 6. กรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 7. ประธานอนุกรรมการเด็กเล็ก คณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 8. ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย กรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 9. ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
 10. ประธานฝ่ายกฎหมายและสิทธิเสรีภาพมนุษยชน สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 11. กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
 12. อนุกรรมาธิการด้านคนพิการ คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สนช.
 13. ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
 14. ประธานมูลนิธิธรรมิกชน
 15. กรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในพระราชูปถัมภ์
 1. อดีตสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 สมัย พ.ศ. 2544-2551
 2. อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2551
 3. อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 57-58
 4. อดีตประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านคนพิการสำนักนายกรัฐมนตรี 2 สมัย พ.ศ. 2544-2549
 5. อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 สมัย) พ.ศ. 2544-2549
 6. อดีตประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ปี 2547-2549
 7. กรรมการนโยบาย Thai PBS ระหว่างปี พศ. 2555-2557
 8. อดีตรองประธานกรรมาธิการ กิจการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายู ผู้พิการและความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2551 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 9. อดีตประธานอนุกรรมาธิการด้านผู้พิการกรรมาธิการกิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2549-2551สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 10. อดีตกรรมการของคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (หลายสมัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2550)
 11. กรรมการสภาการศึกษา สองสมัย (ปี พศ. 2545-51)
 12. กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สองสมัย (ปี 2546-2552)
 13. กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่ปี 2545-2553
 14. และตำแหน่งอื่นๆ อีกหลายตำแหน่ง

filler image

 

filler image

 

filler image

 1. เป็นแกนนำรณรงค์ให้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (มาตรา 30, 55, 80) และ 2550 (มาตรา 30, 49, 54, 80) มีบทบัญญัติประกันสิทธิคนพิการและมีแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ให้พัฒนาคนพิการให้พึ่งตนเองได้หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รณรงค์ให้มี พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534, พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ยกเลิกกฎหมายจำกัดสิทธิคนพิการให้มีกฎหมายส่งเสริมหรือขจัดอุปสรรคเพื่อ ให้คนพิการมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป เช่น พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 ให้หน่วยงานราชการรับคนพิการเข้าเป็นข้าราชการ ถ้าคนพิการคนนั้นสามารถปฏิบัติงานได้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550, พ.ร.บ.ข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550, พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 เป็นต้น รวมทั้งเร่งรัดให้รัฐบาลลงนามและให้สัตยาบรรณอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ(CRPD) (ให้ดูเอกสารแนบหมายเลข 2) เป็นประธานจัดทำโครงการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งสามารถยกร่างอนุบัญญัติได้ครบถ้วนซึ่งมีมากกว่า 25 ฉบับ (ให้ดูเอกสารหมายเลข 3) ในระหว่างดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และความมั่นคงแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในระหว่าง พ.ศ. 2549-2551 ได้ร่วมผลักดันให้มีกฎหมายเกี่ยวกับเด็กเยาวชนสตรี และความมั่นคงของมนุษย์อีกหลายฉบับ

 2. เป็นแกนนำรณรงค์ให้มีแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 1-5 (2540-2559) และเป็นประธานโครงการจัดสัมมนาเพื่อจัด ทำแผนสิทธิมนุษยชนของคนพิการ (ให้ดูเอกสารแนบที่ 4)

 3. รณรงค์ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการทราบถึงสิทธิตามกฎหมายของตนและประโยชน์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่ 1-5 อีกทั้งขับเคลื่อนให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการตลอดจนให้ความช่วยเหลือคนพิการทางด้านกฎหมาย การศึกษา อาชีพ และความช่วยเหลืออื่นผ่านมูลนิธิที่ตนดำรงตำแหน่งกรรมการและเป็นประธานหลายแห่ง เช่น สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย, มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด, มูลนิธิคนตาบอดไทย, มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอดและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (พ.ศ.2526 - ปัจจุบัน)

 4. จัดทำวิจัย เขียนหนังสือบทความเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนคนพิการ เช่น งานวิจัยการแก้ไขกฎหมายที่กีดกันคนพิการในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม : ศึกษากรณีกฎหมายและระเบียบที่จำกัดสิทธิคนพิการในการประกอบอาชีพ ปี 2546 จัดทำหนังสือ “กฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับคนพิการ” พ.ศ. 2539 บทความศีลธรรมและกฎหมายสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2540, อุปถัมภ์อำนาจนิยมและสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย พ.ศ.2543

 5. จัดทำสารคดียิ้มสู้ในนามของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเพื่อเผยแพร่ความสามารถของคนพิการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยทีวีสาธารณะทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.05 -15.30 น. ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551-2554
 1. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันการปฏิรูปการศึกษา โดยผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 10 กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา กฎกระทรวง อาทิ กฎกระทรวงว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการกองทุนการศึกษาสำหรับคนพิการ
 2. การเข้าร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษา และประธานในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายชุด
 3. เป็นประธานจัดการประชุมเชิงบูรณาการ เรื่อง "แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ"
 4. เป็นกรรมการร่วมก่อตั้งสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ปี 2526 และได้รับตำแหน่งประธานฝ่ายกฎหมายซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มี
  • พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจนประสบความสำเร็จในปี พ.ศ.2534 (ในสมัยดำรงตำแหน่งประธานสภาคนพิการฯ และประธานฝ่ายกฎหมาย สภาคนพิการ)
  • กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แผนแม่บทสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทุกด้าน โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
 5. ก่อตั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการซึ่งมีสาขาอยู่ตามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดทั่วประเทศ
 • สอบได้ที่ 1 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้รับรางวัลภูมิพล
 • ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่างจากสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พ.ศ. 2527
 • รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ จากสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2546
 • รางวัลพ่อดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2546
 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 3 สมัยติดต่อกัน ระหว่าง พ.ศ. 2545-2547