การ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่าง ๆ

ขอเชิญชวนสนับสนุนการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่าง ๆ เป็นภาพถ่ายผลงานศิลป์ของคนพิการ มีทั้งภาพที่วาดด้วยปาก เท้า ไหล่ หรือศอก เพื่อสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และร่วมสร้างความตระหนักรู้ในศักยภาพของคนพิการ

การ์ดละ 12 บาท

สนับสนุน 10 ภาพขึ้นไป การ์ดละ 10 บาท

สนับสนุน 100 ภาพขึ้นไป การ์ดละ 10 บาท พร้อมพิมพ์คำอวยพรให้ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสนับสนุน กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสนับสนุนการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่างๆ ตามหมายเลขชุดที่ระบุด้านล่างนี้

ใบสนับสนุนการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่างๆ ชุดที่ 1 No. 05001 ถึง No. 05007 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสนับสนุนการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่างๆ ชุดที่ 2 No. 05008 ถึง No. 05011 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสนับสนุนการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่างๆ ชุดที่ 3 No. 05012 ถึง No. 05015 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสนับสนุนการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่างๆ ชุดที่ 4 No. 05016 ถึง No. 05019 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ใบสนับสนุนการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่างๆ ชุดที่ 5 No. 05020 ถึง No. 05023 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

โปรดส่งใบสนับสนุนการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่างๆ มายังมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ทาง Email: ufp.yimsoo@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2886-0956 พร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบัวจี อินปาน หรือ คุณยุพา รักษาเคน

โทร. 0-2055-1901

แฟกซ์ 0-2886-0956

ufp.yimsoo@gmail.com

พ่อฟ้าของข้าแผ่นดิน

image1
No. 05001
การ์ด 12 บาท

พระปิยะมหาราช

image1
No. 05006
การ์ด 12 บาท

พระมหากรุณาธิคุณ

image1
No. 05012
การ์ด 12 บาท

น้ำพระทัยของแผ่นดิน

image1
No. 05020
การ์ด 12 บาท

สมเด็จพระเทพรัตนฯ
ทรงเกี่ยวข้าว

image1
No. 05016
การ์ด 12 บาท

นารีรัตนา
...

image1
No. 05017
การ์ด 12 บาท

สายสัมพันธ์
...

image1
No. 05002
การ์ด 12 บาท

ทุ่งดอกทิวลิป
...

image1
No. 05003
การ์ด 12 บาท

ดอกบัว

image1
No. 05004
การ์ด 12 บาท

พวงมาลัยอวยพร

image1
No. 05005
การ์ด 12 บาท

บัวสามเหล่า

image1
No. 05007
การ์ด 12 บาท

ดอกไม้ของพ่อ 1

image1
No. 05008
การ์ด 12 บาท

ดอกไม้ของพ่อ 2
...

image1
No. 05009
การ์ด 12 บาท

แรกพบ
...

image1
No. 05010
การ์ด 12 บาท

กลางวันกลางคืน
...

image1
No. 05011
การ์ด 12 บาท

มากกว่าหน้าที่คือ
ความรัก

image1
No. 05013
การ์ด 12 บาท

สัญญาลักษณ์ความรัก
ในป่าใหญ่

image1
No. 05014
การ์ด 12 บาท

ก้าวแรกของนักสู้คือ
อยู่ที่ใจเรา

image1
No. 05015
การ์ด 12 บาท

เงาสะท้อนในสวน
...

image1
No. 05018
การ์ด 12 บาท

พุทธรักษาดอกไม้
ของพ่อ 3

image1
No. 05019
การ์ด 12 บาท

แสงและเงาพุทธรักษา
...

image1
No. 05021
การ์ด 12 บาท

พุทธรักษาดอกไม้
ของพ่อ 4

image1
No. 05022
การ์ด 12 บาท

กุหลาบเพื่อคุณ
...

image1
No. 05023
การ์ด 12 บาท