การ์ดชุดที่ 3 สัญญาลักษณ์ความรักในป่าใหญ่

 

 

 

No. 05014

ศิลปิน: คุณวัง แช่มช้อย ศิลปินวาดภาพด้วยศอก พิการทางร่างกาย

การ์ดละ 12 บาท

สนับสนุน 10 ภาพขึ้นไป การ์ดละ 10 บาท

สนับสนุน 100 ภาพขึ้นไป การ์ดละ 10 บาท พร้อมพิมพ์คำอวยพรให้ด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสนับสนุน กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสนับสนุนการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่างๆ ตามหมายเลขชุดที่ระบุด้านล่างนี้

ใบสนับสนุนการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่างๆ ชุดที่ 3 No. 05012 ถึง No. 05015 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

โปรดส่งใบสนับสนุนการ์ดอวยพรในวาระโอกาสต่างๆ มายังมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ทาง Email: ufp.yimsoo@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2886-0956 พร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบัวจี อินปาน หรือ คุณยุพา รักษาเคน

โทร. 0-2055-1901

แฟกซ์ 0-2886-0956

ufp.yimsoo@gmail.com