ที่ตั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

27/5 ซอย 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700


ติดต่อเรา

 • 0-2886-1188
 • 0-2886-0956
 • http://www.yimsoo.org
 • ยิ้มสู้คาเฟ่
  เปิดทุกวัน:
  เวลา 7.30 น. - 18.00 น.
 • มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
  เปิดทุกวัน:
  เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรของคนพิการระดับดีมาก และเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 628 ของประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด