พิธีเปิดการอบรมอาชีพอิสระแก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการรุ่นที่ 2

 

พิธีเปิดการอบรมอาชีพอิสระแก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการรุ่นที่ 2 ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอแม่ริม อาจารย์วิริยะได้ไปเปิดการอบรมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าฝึกอบรม ทุกคนรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของอาจารย์ที่จะให้ผู้พิการทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความอยู่ดีกินดี