ภาพวาดด้วยปากของอาจารย์ทนง โคตรชมภู

 

ภาพวาดด้วยปากของอาจารย์ทนง โคตรชมภู ทั้งหมดรวบรวมอยู่ ณ หอศิลป์แห่งนี้ ปัจจุบันอาจารย์ทนงไม่สามารถวาดภาพด้วยปากได้อีกเนื่องจากปัญหาของสุขภาพ ที่ต้องเจาะคอและใช้เครื่องช่วยหายใจและออกซิเจน แต่ก็ยังเพียรพยายามใช้ปลายนิ้วอันอ่อนแรงคลิกเมาส์จนเป็นภาพที่สวยงามและมีความหมายยิ่งนักมอบให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ “ภาพนี้ใช้เวลาวาดทั้งสิ้น 6 วันเนื่องจากเป็นภาพไซส์ใหญ่ ต้องวาดให้ละเอียด เวลาขยายจะได้ชัด มอบให้แก่มูลนิธิครับ ชื่อภาพ “ดวงใจอาดูร” แต่ภาพนี้เจตนาจะวาดพระองค์ไม่ชัดเพราะทำให้รู้สึกถึงพระวรกายท่านกำลังจะเลือนหายไปด้วยความอาดูร” อาจารย์ทนงกล่าว

สามารถเข้าชมผลงานของอาจารย์ทนง โคตรชมภู ได้ที่ หอศิลป์เสกศิลป์ ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ