ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการและครอบครัว 2 ครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการและครอบครัว 2 ครอบครัว ที่ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร และตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี