พิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน “ยิ้มสู้ คาเฟ่” ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

 

วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน "ยิ้มสู้ คาเฟ่” ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับภูมิภาคเอเชีย และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการแก่ประชาชนทั่วไป โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมลงพื้นที่ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพฯ