พิธีเปิดการใช้งานตู้ TTRS (ตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนหูหนวก)

 

พิธีเปิดการใช้งานตู้ TTRS (ตู้โทรศัพท์สาธารณะสำหรับคนหูหนวก) ณ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกำแพงเพชร เพื่อนๆ หูหนวกสามารถใช้บริการตู้ TTRS ในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินได้ 2 สถานี คือ สถานีกำแพงเพชร และสถานีศูนย์สิริกิติ์