เข้าพบหารือเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 

 

ขอขอบคุณคุณเขมทัตต์ พลเดช ผุ้อำนวยการใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT ที่ให้เข้าพบหารือเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ