เข้าพบหารือเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 

 

ขอขอบคุณคุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการและ คุณปิยพงษ์ โพธิ์สูง สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ที่ให้เข้าพบหารือเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ