ปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ No One Left Behind

 

คุณคือส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคนพิการให้ก้าวผ่านความยากจน ครั้งแรกของประเทศไทยคนตาบอดปั่นจักรยานระยะทาง 867 กิโลเมตร

วีดีโอของอาสาสมัครโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind

 

 

 

 

 

วันและสถานที่จัดกิจกรรม 9 วัน 9 จังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมกันบริจาคผ่านโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนกิจกรรมปั่นไปไม่ทิ้งกัน ได้ที่นี่ คลิก

 

ปั่นไปไม่ทิ้งกัน