ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สมัครลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ขยายเวลาใหม่แล้วสมัครเลย
ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
ไม่ระบุแต่ต้องมีรายได้ประจำ
เงินเดือนรึรายได้
0.35% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
อยู่ในช่วง 20-70 ปี
อายุผู้กู้
สมัครทันที

ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สมัครยังไง ใครเข้าเงื่อนไขบ้าง มาดู ?

 

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก นับเป็นสินเชื่อเพื่อการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาการหยุดงาน จากภาวะโควิด ซึ่งสามารถ ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ได้ผ่าน ธนาคารออมสิน หรือ สมัครผ่านทาง ธนาคาร ธกส. สำหรับการ ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน นั้น มีขั้นตอนอย่างไร และใครจะมีสิทธิ์ได้รับบ้าง มาเรียนรู้ กันตั้งแต่ขั้นตอนการ สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รวมไปถึง สินเชื่อเสริมพลังฐานรากกี่วันอนุมัติ มีคำตอบให้ทุกท่าน ที่นี่ 

 

  • สินเชื่อเสริมพลังฐานราก คือโครงการอะไร ของใคร มีจุดประสงค์เพื่ออะไร

เป็นโครงการจากทางรัฐบาล ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือแก่แรงงาน หรือ บุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาถูกเลิกจ้างในช่วงวิกฤตโควิด-19 และต้องเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา รัฐบาลจึงมอบหมายให้ ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร ธกส. เปิดพื้นที่ ลงทะเบียนเสริมพลังฐานราก โดยมีทั้ง ลงทะเบียนฐานรากออมสิน และ ลงทะเบียนรากฐาน ธกส. เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นได้ตั้งตัวได้ในการทำงานใหม่ในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง 

 

  • ใคร ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก  ได้บ้าง

สำหรับบุคคลที่สามารถ ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน รวมไปถึงของทาง ธกส. จะต้องเป็นแรงงานที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากภาวะ โควิด-19 และมีความตั้งใจที่จะกลับมาประกอบอาชีพ เกษตรกร จึงจะสามารถ ลงทะเบียนเสริมพลังฐานรากออมสิน ได้ 

 

  • เงื่อนไข ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สำหรับเงื่อนไขสำคัญในการ ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากลงทะเบียน ต้องเป็นลูกค้าของ ธนาคารออมสิน มาไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะต้องเป็นแรงงานคืนถิ่นเท่านั้น และมีเป้าหมายที่จะกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงจะสามารถขอ ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน โดยมีวงเงินสูงสุดที่พร้อมอนุมัติให้รายละ 50,000 บาท 

 

  • ขั้นตอนการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สำหรับการ สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก นั้นสามารถ ลงทะเบียน ได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Mymo ของ ธนาคารออมสิน  รวมไปถึงสามารถติดต่อได้โดยตรงกับธนาคารในงบประมาณของปี 2565 นี้ 

 

  • เอกสารที่ต้องใช้ ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก มีอะไรบ้าง 

เอกสารประกอบการพิจารณา ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากลงทะเบียน ประจำปี 2022 มีดังต่อไปนี้

– บัตรประชาชนที่ระบุถึงภูมิลำเนาที่อยู่ที่แท้จริง 

– หลักทรัพย์สำหรับการค้ำประกัน สามารถเลือกได้ว่าจะใช้หลักทรัพย์ตัวใด ระหว่างโฉนดที่ดิน หรือ การใช้บุคคลอ้างอิง ซึ่งในครั้งนี้ใช้บุคคลอ้างอิงเพียงแค่ 1 คนเท่านั้น ก็สามารถ ลงทะเบียนฐานรากออมสิน ได้แล้ว 

 

  • สินเชื่อเสริมพลังฐานรากกี่วันอนุมัติ

ตามขั้นตอนปกติของธนาคาร สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก จะใช้เวลาในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อประมาณ 7 วัน นับจากการสมัครและยื่นเอกสารให้กับทาง ธนาคารออมสิน ครบถ้วน 

 

  • ทำอย่างไรเมื่อ สินเชื่อของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว

เมื่อ สินเชื่อของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว ให้ท่านไปยืนยันตนกับ ธนาคารออมสิน ในสาขาที่ท่านได้ระบุไว้ในการสมัคร เพื่อรับทราบถึงเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมกับทาง ธนาคารออมสิน ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถึงว่าสัญญาเป็นโมฆะ และเมื่อเซ็นต์เอกสาร รับทราบถึงการกู้ยืมเงินแล้วทาง ธนาคารออมสิน จะทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชีของท่านภายใน 24 ชั่วโมง 

 

  • ระยะเวลาการคืนเงิน พร้อมดอกเบี้ยในการชำระ 

สำหรับโครงการ ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กำหนดให้ผู้กู้ต้องคืนเงินทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยในเวลา 12 เดือน โดยแบ่งออกเป็นงวด และคิดดอกเบี้ยในอัตรา 0.35%

 

นับได้ว่าการเปิดให้ ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก เป็นตัวช่วยชั้นดีสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องในช่วงโควิด-19 แต่มีข้อจำกัดอยู่บ้างตรงที่ต้องเป็นลูกค้าของ ธนาคารออมสิน เท่านั้นถึงจะกู้ได้ เรียกได้ว่า เป็นความช่วยเหลือที่ดีแต่ไม่อาจเข้าถึงได้กับทุกคน