บัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชีย

บัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชียจะเบี้ยในหรือต่างประเทศก็รับสิทธิ์ประโยชน์เต็มๆ
บัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชีย
บัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชีย
รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือนรึรายได้
18% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
อยู่ในช่วง 20-65 ปี
อายุผู้กู้
สมัครทันที

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชียสำหรับการเดินทาง

บัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชีย หรือที่เรียกว่า บัตรเครดิตกรุงเทพ airasia (Bangkok Bank AirAsia Platinum MasterCard Credit Card) ถือว่าเป็นบัตรเครดิตที่มีความน่าสนใจสำหรับนักธุรกิจไทย ซึ่งเป็นบัตรที่จะช่วยให้สะดวกสบาย ในการช้อปปิ้งรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวหรือจะในด้านของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะกับสายการบิน AirAsia หรือ AirAsia X เป็นบัตรกรุงเทพ airasia ที่คนไทยที่จะต้องเดินทางบ่อยๆควรจะสมัครและมีไว้ที่สุด

รู้จักคุณสมบัติต่างๆของบัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชีย

สิทธิพิเศษต่างๆของบัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชีย    

 • จะได้รับ 1 คะแนน ในทุกๆการใช้จ่ายผ่านบัตรกรุงเทพแอร์เอเชีย และได้รับ 3 คะแนนสำหรับบัตรโดยสาร AirAsia โดยคะแนนที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 1,000 คะแนน
 1. สามารถจะใช้ปรแกรม Be Smart แบ่งชำระสบายๆ กับดอกเบี้ย 0% หรือ 0.79% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ AirAsia หรือแบ่งชำระ ดอกเบี้ย 0% นานถึง 3 เดือน สำหรับยอดการใช้จ่ายที่แอร์เอเชีย ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง
 2. ฟรี ที่นัง Hot Seat บริการฝากสัมภาระใต้ท้องเครื่อง รวมไปถึงเครื่องดื่มบนเครื่อง
 3. ประกันอุบัติเหตุจากการเดินด้วยวงเงินคุ้มครองสูงถึง 200,00 ดอลลาร์สหรัฐ
 4. มีบริการฝากสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัมสำหรับเส้นทางภายในประเทศ และไม่เกิน 20 กิโลกรัม สำหรับเส้นที่ระหว่างประเทศ กับสายการบิน AirAsia
 5. ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรแอร์เอเชียกรุงเทพ

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชีย

 1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี
 • พนักงานประจำจะต้องมีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของธุรกิจจะต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยยอดเงินจะต้องไม่น้อยกว่า 150,000 บาทขึ้นไป และมีการเปิดบัญชีมาแล้วมากกว่า 1 ปี อีกทั้งยังต้องมีการจดทะเบียนการค้ามาแล้วมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 1. จะต้องมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชีย

 • พนักงานประจำ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้เดือนล่าสุดฉบับจริง
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและบัญชีเงินเดือนเย้อนหลัง 6 เดือน
 • เจ้าของธุรกิจ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ใช้ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารหนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท
 • สำเนาหน้าแรกของบัญชีธนาคารและสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

รีวิวบัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชียหลังจากที่สมัครและ บัตรเครดิตกรุงเทพอนุมัติแล้ว

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการสมัครจนถึงอนุมัติอยู่ระหว่าง 7 – 30 วันทำการ
 • บัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชีย จะอนุมัติวงเงินให้น้อยเกินไป
 • กรณีที่มีผู้สมัครไปยื่นเอกสารในการสมัครที่ธนาคารกรุงเทพ มีโอกาสจะได้รับการอนุมัติเร็วกว่าปกติ
 • กรณีที่ผู้สมัครจำเป็นจะต้องใช้บัตรในการในการซื้อตั๋วเครื่องบิน ก็สามารถจะแจ้งกับทางธนาคารเพื่อเร่งในเรื่องการพิจารณาให้เร็วขึ้นได้

ในกรณีที่ผู้สมัครมีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงเทพสำหรับการสมัครบัตรเครดิตกรุงเทพแอร์เอเชีย ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถจะได้รับการพิจารณาได้เร็วขึ้นด้วย

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ สินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายประจำวัน
รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือนรึรายได้
15.99-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
อยู่ในช่วง 20-60 ปี
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม
สมัครบัตรกดเงินสดไทยพาณิชย์ออนไลน์
รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือนรึรายได้
7.5-25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
อยู่ในช่วง 20-60 ปี
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม
เทอร์โบมันนี่บริการเงินด่วนรับวงเงินสูงถึง 5 แสนบาทผ่อนสบาย 60 เดือน
ไม่ระบุรายได้
เงินเดือนรึรายได้
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
อยู่ในช่วง 20-65 ปี
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม