สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

ขอสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินสมัครฟรี
สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน
สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน
มีรายได้ประจำ
เงินเดือนรึรายได้
0.35% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
อยู่ในช่วง 20-70 ปี
อายุผู้กู้
สมัครทันที

พบกับสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน กับมาตราการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

พบกับ สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน ที่เปิดให้กับลูกค้าทุกท่านที่ได้รับผลกระทบกับปัญหาสถานการณ์โควิท-19 โดยเปิดให้ลงทะเบียนมาตราการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ในวงเงิน สินเชื่อออมสิน 10,000 ล้านบาท  โดยเปิดให้กู้สินเชื่อออมสิน 50,000 บาทโดยให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม2567 เป็นต้นไป

 

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน วิธีการสมัครลงทะเบียนขอสินเชื่อ

และหากใครสนใจขอสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน  ก่อนอื่นต้องทำการสมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน กับทางธนาคารเพื่อยื่นเรื่องขอสินเชื่อธนาคารออมสิน ด้วยวิธีการสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ ด้วยวิธีการสมัครยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking ดังนี้

**เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

**กดปุ่ม สมัคร  แล้วกรอกเลขหลังบัตรประชาชน กด ถัดไป

**ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อให้ละเอียดครบถูกต้อง และกด ถัดไป

**หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่เราสามารถขอสินเชื่อได้

**ให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ ตรวจสอบข้อมูล  และกด ถัดไป

**อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขให้เรียบร้อย แล้วกดเครื่องหมายถูก ตรงข้อความที่ว่า “ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด ยอมรับ

**เลื่อนหน้าจอนี้ที่อ่านเงื่อนไขจนสุดหน้า และกด ยินยอม กด ยืนยัน 

**กดรับหรัส OTP

**เมื่อรับรหัสแล้วยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้ภายใน 2 นาที กด ยืนยัน

**จากนั้นกด เสร็จสิ้น สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานรากเสร็จเรียบร้อย 

 

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน 2024 กับการตรวจสอบอนุมัติสิทธิ์

ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดสินเชื่อออมสินในโครงการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ที่เป็นมาตรการของธนาคาร เปิดให้สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิท-19  หลังจากที่สมัครสินเชื่อออนไลน์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ด้วยตนเองว่าจะผ่านการอนุมัติสิทธิ์สินเชื่อออนไลน์ได้หรือไม่นั้น ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

**เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เมื่อก้าวเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ธนาคารออมสินแล้ว ให้เลือกกด ตรวจสอบผลการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

**ระบบจะให้กรอกข้อมูล ได้แก่ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

**จากนั้น ให้กดตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

**สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน มุมขวาบนจะปรากฎรายละเอียดว่า ได้รับสิทธิ์หรือไม่ 

**หากได้รับสิทธิ์ให้รอทางธนาคารติดต่อกลับอีกครั้ง

**สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ผ่าน ระบบจะขึ้นว่า ไม่พบข้อมูล เลขที่บัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์ในระบบ

เมื่อทางธนาคารออมสินพิจารณาอนุมัติสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน ผ่านแล้ว จะแจ้งผลผ่าน MyMo ภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ทางธนาคารไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัว เช่น รหัสผ่าน MyMo ผ่านช่องทางใด ๆ เพราะผลการพิจารณาสินเชื่อจะแจ้งผ่านทาง SMS และ MyMo เท่านั้น

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้

บริการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์
รายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
เงินเดือนรึรายได้
25% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
อยู่ในช่วง 20-65 ปี
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม
บัตรเครดิต citi prestige ให้เอกสิทธิ์เหนือขั้นกว่าคำว่าจำกัด
ไม่ระบุรายได้
เงินเดือนรึรายได้
16% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ตั้งแต่ 20 ขึ้นไป
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม
บริการแอพเกี่ยวกับการยืมเงินรับวงเงินสูงถึงหลักแสนบาท
รายได้ตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป
เงินเดือนรึรายได้
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
อายุ 18 ปีขึ้นไป
อายุผู้กู้
อ่านเพิ่มเติม