สินเชื่อ ธ.ก.ส

สินเชื่อ ธ.ก.ส บริการสินเชื่อเงินด่วนสมัครเลยวันนี้
สินเชื่อ ธ.ก.ส
สินเชื่อ ธ.ก.ส
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้ากับ ธกส)
เงินเดือนรึรายได้
6.25-14% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
ไม่ระบุอายุ
อายุผู้กู้
สมัครทันที

ผลิตภัณฑ์ประเภทขอสินเชื่อ ธ.ก.ส ผู้ตอบโจทย์แก่ชาวเกษตรกร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2567 หรือ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน มุ่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท  เกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ให้บริการการเงินครบวงจรในภาคชนบท  มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอเงินกู้ธ.ก.ส.  ที่มีผลิตภัณฑ์มากมายไม่ว่าจะเป็นการขอสินเชื่อ ธ.ก.สที่มีหลายประเภท อาทิสินเชื่อลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการ ลูกค้าสหกรณ์ กลุ่ม องค์กร, เงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากประจำ, เงินฝากกระแสรายวัน, สลากออมทรัพย์, หรือกองทุน และอีกมากมาย

 

สินเชื่อ ธ.ก.ส มีหลากหลายประเภทให้กู้ยืมเงินด่วนฉุกเฉิน

ผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อ ธ.ก.สที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องการกู้เงินฉุกเฉิน โดยได้เสนอบริการสินเชื่อหลากหลาย สินเชื่อธกส 2567 มีอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละสินเชื่อก็ออกแบบมาเพื่อผู้ที่สนใจขอกู้สินเชื่อ ธ.ก.ส ที่ต้องบอกว่า กู้ง่าย อนุมัติไว ซึ่งได้แก่ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash ยืมเงิน 50,000 ด่วน, สินเชื่อรถจักรยานยนต์สร้างรายได้ สินเชื่อ ธ.ก.ส ยืมเงิน 10,000 ด่วน, สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด สินเชื่อ ธ.ก.ส ยืมเงิน 10,000-50,000 บาท, สินเชื่อพอเพียงเลี้ยวชีพ สินเชื่อ ธ.ก.ส ยืมเงิน 50,000 ด่วน และสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บิรการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.ยืมเงิน 10,000-50,000 ด่วน, สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์, สินเชื่อส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว, สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่, สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานลูกค้า SME เกษตร เป็นต้น และสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการกู้เงิน ธ.ก.ส สามารถขอสินเชื่อได้ตามประเภทของแต่ละโครงการได้ เตรียมเอกสารให้ครบ อาทิเช่น สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้, สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบการกิจการ หรือตามแต่ที่ทางธนาคารขอเพิ่มเติม

 

สินเชื่อ ธ.ก.ส มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ธ.ก.สสำหรับเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่สินเชื่อธกส 2567 โควิด, ปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยต้องมีคุณสมบัติคือเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.อยู่ เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร เป็นผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 70ปี  สำหรับการลงทะเบียนธกส มาตรการช่วยเหลือจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Line : BAAC Family โดยไม่ต้องไปติดต่อที่ธกว.เลย และเมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จแล้วให้รอการติดต่อกลับจากทางธนาคารเพื่อทำการนัดหมายต่อไป และสามารถ ธกสตรวจสอบสิทธิ์  ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยการกรอกเลขบัตรประชาชน แล้วกดค้นหาได้เลย เพียงเท่านี้ก็จะทราบสิทธิ์ของตัวเองว่าอนุมัติหรือไม่อย่างไร โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารแต่อย่างใด